BBI Sarajevo, prva banka u regionu sa GRG banking – H22 bankomatima u svojoj mreži