SerbianLogin / Logout
Home Site Map Contact
    About us        Products        Solutions        Services        Support/Download   
   Software        ATM        POS        TCR        HSM        Cards        Kiosk    
Home / Proizvodi / Software / ATM View


ATM ViewATM View is software specialized for ATM's support, designed and developed by Zeta system experts as response on all needs and special requirements after several years experience.

Basic functions

Monitoring
Pristupa elektronskom žurnalu i učitava zapise o svim dešavanjima na bankomatu. Omogućava uvid u trenutno stanje bankomata (stanje periferija, brojači, status...) kao i u transakcije koje su na njemu izvršene. Veliki broj izveštaja o funkcionisanju mreže bankomata koji se može generisati i štampati.

Podrška za kamere
Učitava sa ATM-a slike napravljene tokom transakcija. Ovako centralizovan način skladištenja grafičkih zapisa maksimalno pojednostavljuje proces pretrage i pristupa, kao i, po potrebi, njihovog backup-a.

Update konfiguracije
Omogućava udaljeno spuštanje konfiguracionih datoteka na jedan ili više ATM-ova. Postoji mogućnost definisanja više konfiguracionih grupa,tako da se, ako se koristi geografski kriterijum, konfiguracija (konkretno ekrani) može u potpunosti lokalizovati, što je iz marketinških razloga veoma važno. 

Update aplikacije
Učitavanje novih verzija aplikacije na jedan ili više ATM-ova. Takođe je moguće grupisanje ATM-ova

Restart terminala
Restart ili log-off bankomata sa udaljene lokacije
 

ATM View je razvijen u .NET okruženju i koristi Access bazu podataka.
Minimalna konfiguracija dovoljna za neometan rad software je Pentium III PC sa mrežnom karticom i Windows 2000 ili XP.

 


 


 

 

 


 

Home | Products | Solutions | Services | Support/Download | About us
Serbian
| Site Map | Contact | Login/Logout

 All rights reserved © Zeta system 1993-2008