Zeta System

GRG Banking P2800L

P2800L je depozit uredjaj velikog kapaciteta i brzine prihvata novčanica, sa mogućnošću provere ispravnosti novčanice, sortiranja i evidentiranja serijskog broja novčanice kao i dodatne mogućnosti provere fitnesa. Uređaj je klasifikovan kao (ECB client operated machine), odnosno predviđen je za samostalan rad sa klijentima. Poseban softver prati sve novčanice po serijskom broju, vezu broja novčanice i broja kartice, odnosno identifikaciju korisnika, po vremenu i datumu uplate. P2800L serija je idealno rešenje za depozitne poslove, automatizaciju bankarske službe i optimizaciju CIT resursa. P2800L se može primeniti u bilo kom scenariju sa velikim količinskim gotovinskim transakcijama, kao što su bankarske filijale, tržni centri, benzinske stanice i kazina.
Uređaj je predviđen za samostalan rad sa klijentima i sertifikovan je od strane Narodne Banke Srbije u skladu sa svim važećim regulativama i zahtevima za adekvatnim tretmanom sumnjivih novčanica.

Performanse

Serija P2800L podržava kontinuirano gotovinsko punjenje, proverava autentičnost i sortira novčanice u kasete brzinom od 8 novčanica u sekundi. Isporučuje se u varijantama sa 4 ili 6 kaseta. Max. kapacitet je oko 15.000novčanica u konfiguraciji sa 6 kaseta.

Fleksibilna konfiguracija

Serija P2800L može biti konfigurisana sa EPP tastaturom, motorizovanim ili dip čitačem, čitačem bezkontaktnih kartica, barkod čitačem, kamerama,… Svaka kaseta se može konfigurisati sa jednom ili više denominacija i kapacitetom.

Sigurnost

UL291 nivo 1 sef, ugrađen čitač kartica protiv zloupotreba, anti-fishing deposit slot, opcioni alarm za vibracije i softver za daljinsko praćenje obezbeđuju sigurno okruženje.

Intuitivni dizajn

Ergonomski dizajn sa povoljnom visinom, kompaktnom površinom i velikim touch ekranom od 15“.

Sertifikati

P2800L poseduje relevantne sertifikate na svetskom i nacionalnom nivou.
Scroll to Top