Zeta System

MONETA

MoNeta na jednom mestu objedinjuje prednosti pametnih telefona, interneta i mogućnosti društvenih mreža, tako da pored osnovne funkcije plaćanja predstavlja jedinstven, interaktivan način povezivanja korisnika MoNeta sistema sa bankama i trgovcima, čime se dodatno olakšava i ubrzava proces kupovine.

Aplikacija je kreirana u skladu sa najvišim sigurnosnim standardima. Vezana za uređaj, tako da je neizvodljivo iskopirati je i neovlašćeno koristiti na drugom mestu.

Za glavni cilj ima da svojim funkcionalnostima omogući produbljivanje interakcije u trouglu korisnik-trgovac-banka, formirajući na taj način svojevrstan ekosistem. Ove funkcije se grubo mogu podeliti na dva tipa:

Finansijske

  • plaćanje putem QR koda
  • plaćanje karticom (HCE), korišćenjem FirstData (BellID) ili MasterCard (MCBP) rešenja

Nefinansijske

  • baza trgovaca
  • distribucija promotivnih poruka (wall i notifikacije)
  • indoor navigacija
  • generator aplikacija, za izradu „custom“ funkcionalnosti
Kombinacijom ovih elemenata, krajnjim korisnicima se, između ostalog mogu ponuditi neke od ovih funkcionalnosti:

OBAVEŠTAVANJE O NOVOSTIMA U PONUDI TRGOVACA

  • u real-time-u, putem notifikacija
  • pretragom baze
  • korišćenjem lokacijskih servisa

DIGITALIZACIJA LOYALTY I PLATNIH KARTICA

Moneta wallet se može koristiti za digitalizaciju kartica i to platnih, korišćenjem FirstData i MasterCard cloud rešenja , kao i loyalty, korišćenjem sopstvenog rešenja.

PLAĆANJE PRI KUPOVINI KOD TRGOVACA I NA INTERNETU

Koriščenjem digitalizovanih platih kartica ili QR koda (sopstveni platni sistem), uz pomoć MoNete, može se plaćati u radnjama ili na internetu.

PRIJEM, PLAĆANJE I PROSLEĐIVANJE FAKTURA I RAČUNA

Korisnici račune mogu u digitalnom obliku dobijati putem notifikacije i koristiti MoNetu za plaćanje. Na ovaj način olakšava im se proces plaćanja mesečnih računa i omogućuje bolji uvid u svoje troškovima.

TRANSFER NOVCA

Transfer novca uz MoNetu je jednostavan kao i slanje tekstualne poruke

INDOOR NAVIGACIJA

Indoor navigacija predstavlja najviši nivo integracije trgovca i MoNete. Na ovaj način kupcima se može ponuditi potpuno novi set usluga, koji komunikaciju i potencijal promotivnih aktivnosti podiže na najviši nivo, formirajući jednu vrstu personalnog shopping asistenta.

SHOPPING WALL

Još jedna potencijalna primena MoNete
Moneta-ShopingWall

AUTORIZACIJA NA INTERNETU

MoNeta wallet se može iskoristiti da se za osiguranje web sajta izbace korisničko ime i lozinka i doda novi nivo sigurnosti.

POPUNJAVANJE I POTPISIVANJE RAZNIH FORMULARA

Korišćenjem MoNeta generatora aplikacija, wallet-u se vrlo lako i brzo mogu dodavati ad hoc funkcionalnosti

DELJENJE RAČUNA

Račun plaćen MoNetom, korisnik lako može podeliti sa drugim korisnicima:

ŠTAMPA DOKUMENATA U FILIJALAMA

Omogućite klijentima da sami u filijalama štampaju razne dokumente (izvode, stanja kredita i sl.)
Scroll to Top