Zeta System

PERSONALIZACIJA PLATNIH KARTICA

U želji da se BANCI pruži kvalitetna i brza usluga izdavanja platnih kartica i maksimalno skrati rok personalizacije i distribucija kartica klijentu, pa sve do finalnog cilja instant issuing-a, projektovali smo rešenje koje je idealna kombinacija (kompromis) dva oprečna zahteva većine banaka:

  • Želja da se ne ulažu resursi i ne uvode u banku komplikovani tehnološki procesi koji nisu direktno bankarski – već da se oni iznajmljuju/kupuju od specijalizovnih firmi (Outsourcing)
  • Potreba da pojedine usluge banke moraju biti različite (od konkurencije) i da u dobroj meri moraju biti locirane na šalterima i drugim kanalima banke i da se moraju pružiti što pre
    (In-House, instant issuing)

Na kreiranje naše ponude u velikoj meri je imao i uticaj politike velikih platnih sistema (VISA/MasterCard) koji uslovljavaju veoma komplikovane procese certifikacije i velike finansijske obaveze svih organizacija koje se žele baviti uslugom personalizacija platnih kartica, a nisu banke.

Suština naše ponude je najam banci svih resursa neophodnih da se organizuje in-house personalizacija u samoj banci. Banka nema nikakvih investicija i angažovanja sredstava za nabavku potrebnih hardvera, softvera, ljudskih resursa (kadrova)…

Zeta System ponuda obuhvata sve glavne elemente neophodne za uspostavljanje i funkcionisanje personalizacionog centra u prostorijama banke:

PERSONALIZACIONA MAŠINA

Tipčna oprema koja se isporučuje je oprema proizvodjača CIM (Pro2000) konfiguracije u skladu sa potrebama banke.
U okviru ponude je obuhvaćena instalacija, održavanje i neophodne obavezne modifikacije.

PERSONALIZACIONI SOFTVER

Card Factory paket (Trans Axis) renomirane firme CompassPlus koji ima niz referenci u ovoj oblasti u našim bankama. Obuhvaćena instalacija, certifikacija i redovno održavanje i inoviranje. Ponudom je obuhvaćeno pravo korišćenja (licenca) ovog softvera za tipove kartica koji se inicijalno dogovore (do 4 skripta). Promena tipova kartica (ili proizvodjača) tokom trajanja ugovora od strane Banke je moguća po posebnom dogovoru i uslovima.

CMS (CARD MANAGEMENT SYSTEM), OPCIONO

Ukoliko banka već ne poseduje odgovarajući CMS u ponudu može biti uključen i najam (ili nabavka) CMS sistema firme CompassPlus.

HSM (HARDWARE SECURITY MODUL)

Najam (isporuka, instalacija, održavanje) HSM modula koji je neophodan kao element kripto zaštite i čuvanja ključeva banke

PIN MAILER ŠTAMPAČ

Najam (isporuka, instalacija, održavanje) štampača PIN Mailera dimenzioniramo prema zahtevu i kapacitetima banke.

KARTICE I PIN KOVERTE

Kao distributer proizvodjača Gemalto i poslovni partner ostalih velikih proizvodjača (AustriaCard …) opciono možemo ponuditi isporuku i stručnu podršku pri odabiru, i sertifkaciji i praćenju životnog veka kartičnih proizvoda banke.

OPERATERA PERSONALIZACIJE

Ponuda obuhvata usluge obučenog tehničara personalizacije kartice koji vrši personalizaciju kartica u skladu sa nalozima odgovorne osobe banke.
U zavisnosti od potreba banke (količine kartica, hitnosti, …) prisutnost operatera u banci može biti 4h, 8h ili 12h u toku jednog radnog dana. Angažman može biti i svaki drugi, treći … dan po 4h, 8h ili 12h.
Operater za svoje zadatke u banci odgovara osobi koju banka odredi.

SPECIJALISTIČKI SUPORT

Zeta System u okviru ovog servisa pruža besplatno i sve specijalističke usluge podrške koje su neophodne da ugovoreni servisi funkcionišu nesmetano.
Konsultantsku pomoć iz oblasti kartičarstva (koji nisu direktno vezane i pokrivene ovim servisom) našim klijentima nudimo po posebnim cenama (50% nižim)

Scroll to Top