Login / Logout
Home Mapa sajta Kontakt
    O nama        Proizvodi        Rešenja        Usluge        Podrška/Download   
   Software        ATM        Depozit        TCR        HSM        Kartice        Kiosci    
Home / Proizvodi / Software / ATM View


ATM View



ATM View je specijalizovani software za podršku radu sa NCR, DIEBOLD, WINCOR NIXDORF i BANQIT ATM-ovima. Razvijen je od strane stručnjaka Zeta systema kao odgovor na sve potrebe i posebne zahteve koji su se javili tokom višegodišnjeg rada sa ovim tipom terminala.

Osnovne funkcije su: 

Monitoring
Pristupa elektronskom žurnalu i učitava zapise o svim dešavanjima na bankomatu. Omogućava online uvid u trenutno stanje bankomata (stanje periferija, brojači, status...) kao i u transakcija koje su na njemu izvršavaju. Veliki broj izveštaja o funkcionisanju mreže bankomata koji se može generisati i štampati.

Podrška za kamere
Učitava sa ATM-a slike napravljene tokom transakcija. Ovako centralizovan način skladištenja grafičkih zapisa maksimalno pojednostavljuje proces pretrage i pristupa, kao i, po potrebi, njihovog backup-a.

Update konfiguracije
Omogućava udaljeno spuštanje konfiguracionih datoteka na jedan ili više ATM-ova. Postoji mogućnost definisanja više konfiguracionih grupa,tako da se, ako se koristi geografski kriterijum, konfiguracija (konkretno ekrani) može u potpunosti lokalizovati, što je iz marketinških razloga veoma važno. 

Update aplikacije
Učitavanje novih verzija aplikacije na jedan ili više ATM-ova. Takođe je moguće grupisanje ATM-ova

Restart terminala
Restart ili log-off bankomata sa udaljene lokacije
 

ATM View je razvijen u .NET okruženju i koristi SQL bazu podataka.
Minimalna konfiguracija dovoljna za neometan rad software je Pentium III PC sa mrežnom karticom i Windows 2000 ili XP.

 


 


 

 

 


 

Home | Proizvodi | Rešenja | Usluge | Podrška/Download | O nama
Mapa sajta | Kontakt | Login/Logout

 



S
va prava zadržana © Zeta system 1993-2007