Zeta System

SAMOUSLUŽNI TERMINALI KIOSCI​

Samouslužni terminali kiosci, predstavljaju efikasan način za pružanje različitih, važnih usluga korisnicima u svakom trenutku, na svakom mestu, bez dodatnih troškova i novih zaposlenih. Dostupnost informacija i usluga je 24h, čak i na najudaljenijim lokacijama.

Implementacija sistema terminala sa funkcijom plaćanja u gotovom novcu, i/ili karticom, pregled stanja računa korisnika i štampa izvoda, pristup e-banking-u, skeniranje dokumenata i platnih naloga, reklamiranje, kupovina karata, putnog osiguranja itd. i njihovo strateško postavljanje na značajnim lokacijama, od koristi je i klijentima i pružaocu usluga.

Klijenti su u mogućnosti da na najefikasniji koriste usluge banke.

Prednosti se nalaze u mogućnosti automatizacije određnih procesa, dostupnosti 24/7, ponudi novih marketinških kanala, lakšem kontaktu sa klijentom, smanjenoj mogućnosti greške, itd.

S obzirom na visok nivo modularnosti uredjaja moguć je projekat u skladu sa potrebama banke. U našoj ponudi se nalazi više od 25 modela kiosk terminala sa različitim funkcionalnostima, a Zeta System može ponuditi projekat termainala koji bi objedinio sve navedene funkcionalnosti u jednom uređaju, po zahtevu.

Scroll to Top